Εργαλεία κατασκευής

Γεια σας, ελάτε να συμβουλευτείτε τα προϊόντα μας!
  • Foundation Auger Drilling Teeth B47k19h

    Foundation Auger Drilling Teeth B47k19h

    Τα εργαλεία κατασκευής και τα εργαλεία κοπής χρησιμοποιούνται κυρίως σε οικοδόμηση γέφυρας, εκσκαφή τάφρων, διάτρηση υπόγειας επιφάνειας, κατασκευή δρόμων κ.λπ. Η εκτεταμένη χρήση κοπτικών κατασκευών μπορεί επίσης να βρεθεί σε σωρούς αρχειοθέτησης, τοίχο διαφράγματος, ενίσχυση θεμελίων και διάφορες κατασκευές θεμελίων. Τα εργαλεία κοπής με άκρη καρβιδίου του λύνε εφαρμόζονται καλά σε διαφορετικές συνθήκες εδάφους, όπως αμμώδες έδαφος, συνεκτικό χώμα, σκληρό βράχο και μαλακό βράχο. Με βάση διαφορετικές γεωλογικές συνθήκες, το lyne σας προσφέρει προσαρμοσμένες και βέλτιστες λύσεις.